Rätt Arbetsrätt 2019 - Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Aktiebolag limited liability company

Definition

Det utmärkande för ett aktiebolag är att delägarna, aktieägarna, satsar ett kapital i verksamheten som utgör deras riskkapital. Aktieägarna svarar i princip inte i större utsträckning för den ekonomiska risk som verksamheten medför än med detta insatta kapital. De har således inget personligt ansvar för bolagets förpliktelser, utom i vissa, särskilt angivna fall då de, om de även är styrelseledamöter eller vd undantagsvis kan åläggas ett personligt ansvar. Ett aktiebolag är en juridisk person i och med att bolaget registreras hos Bolagsverket.

Privata och publika aktiebolag

Det finns två typer av aktiebolag, privata och publika aktiebolag. Aktiebolagslagen reglerar båda dessa former, och reglerna är i huvudsak desamma. En framträdande skillnad är att i ett publikt aktiebolag ska det finnas en verkställande direktör under det att det i ett privat aktiebolag kan finnas en verkställande direktör.

Ett aktiebolag ska ha ett aktiekapital, som kan vara bestämt i kronor eller euro. Är aktiekapitalet bestämt i kronor, ska det i ett privat aktiebolag uppgå till minst 50.000 kronor och i ett publikt aktiebolag till minst 500.000 kronor. Bolagets organisation utgörs av bolagsstämma, styrelse, revisor och, i förekommande fall, verkställande direktör.

Reglering

Aktiebolag är kanske den vanligaste formen av bolag. Reglerna om aktiebolag finns främst i aktiebolagslagen (2005:551), som reglerar hur aktiebolag bildas, verkar och upplöses. Det finns också regler som berör aktiebolag i bl.a. årsredovisningslagen och bokföringslagen. Vid sidan av lagregler om aktiebolag styrs verksamheten i bolaget av bolagsordningen, som utgör den grundläggande överenskommelsen mellan ägarna om bolaget. Aktiebolagslagen innehåller regler om vissa grundläggande uppgifter som en bolagsordning måste innehålla.

 

enkelt bolag

handelsbolag

juridisk person

kommanditbolag

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%