Innehåll

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva.

Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning inte ske. Undantaget från förbudet är utmätning för en fordran avseende underhållsbidrag eller om borgenären som säkerhet för sin fordran har panträtt eller så kallad retentionsrätt.

Anställda kan åtnjuta statlig lönegaranti i en företagsrekonstruktion.