Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Företagsspioneri

Om någon uppsåtligen och olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet kan den personen dömas för företagsspioneri. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt kan fängelse dömas ut i högst sex år. Gärningens art, värdet skada är några omständigheter som ska avgöras i bedömningen för om företagsspioneriet ska anses grovt. Försök eller förberedelse till företagsspioneri kan ansvar dömas ut enligt 23 kap. rättegångsbalken.

Tänk på

Det krävs uppsåt för att kunna dömas för företagsspioneri.

Lagrum

26 § lagen om företagshemligheter (2018:558)