Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Mall - Erinran

 

En erinran, ett medvetandegörande eller en varning, är en tillrättavisning och avser sådana omständigheter som normalt redan följer av anställningsavtalet. Vi rekommenderar att skicka en kopia av erinran till den anställdes fackliga organisation.

Mall 8