Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Mall - Förhandlingsframställan

 

Detta är en mall. Vi rekommenderar dock att alla uppsägningar och avskedanden ska föregås av konsultationer med arbetsrättslig expertis. Denna förhandlingsframställan utgör bara ett exempel och tar sikte på en eventuell arbetsbristsituation. Observera dock att en förhandling kan avse annan fråga och då behöver utformningen naturligtvis justeras.

Mall 2