Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Mall - Övergång av verksamhet - Förfrågan till arbetstagare

 

Arbetsrättsliga frågor kring verksamheten är normalt mycket svårbedömda. Vi rekommenderar att i dessa situationer alltid anlita arbetsrättslig expertis.

Mall 23