Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Mall - Samtyckesförklaring

 

I vissa sammanhang kan det finnas anledning att be om arbetstagarens samtycke till viss behandling, såsom till exempel inför publicering av fotografi på arbetsgivarens hemsida. Samtycke ska dock endast användas om det verkligen finns en frivillighet i förfrågan. Arbetstagaren ska också ha möjlighet att dra tillbaka sitt meddelade samtycke. En samtyckesförklaring skulle kunna formuleras enligt nedan och således utgöra ett separat dokument och inte en del av anställningsavtalet.

Mall 35