Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2020 – Louise D'Oliwa & Stefan Flemström

Tillsvidareanställning

 

Huvudregeln är att en anställning ska vara en tillsvidareanställning (4 § lagen om anställningsskydd). Detta brukar kallas för en fast anställning. Att anställningen gäller tillsvidare innebär att det inte finns någon bestämd slutpunkt för anställningen. För att en tillsvidareanställning ska upphöra krävs att det vidtas någon åtgärd från arbetsgivaren eller arbetstagaren som bryter anställningen. Detta kan t.ex. ske genom uppsägning eller avskedande.

Tidsbegränsade anställningar är endast tillåtna i vissa fall. I anställningsskyddslagen räknas upp de fall när det är tillåtet att avtala om tidsbegränsad anställning. Detta gäller t.ex. anställning för s.k. allmän visstidsanställning och vikariat. Tidsbegränsad provanställning är också tillåten (5 och 6 §§ lagen om anställningsskydd).

Det är också möjligt att genom kollektivavtal komma överens om tidsbegränsade anställningar som avviker från reglerna i anställningsskyddslagen. Här godtas såväl centrala kollektivavtal som träffas för branscher, myndigheter eller sektorer som lokala kollektivavtal som ingås på enskilda arbetsplatser.

För att det ska var tillåtet att avvika från lagens regler genom lokala kollektivavtal krävs antingen att det centrala fackförbundet i någon form godkänt avtalet eller att det i andra frågor än tidsbegränsade anställningar finns kollektivavtal för arbetsplatsen som godkänts av fackförbundet (2 § tredje stycket lagen om anställningsskydd).

Tänk på

Anställningsskyddslagen utgår från att en anställning ska vara en tillsvidareanställning (fast anställning) och att tidsbegränsade anställningar är tillåtna endast i vissa fall.

Lagrum

4, 5 och 6 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%