Definition

Betydande inflytande innebär att ett företag har minst 20 % av rösterna för samtliga andelar i en juridisk person. Betydande inflytande är en redovisningsterm som saknar bolagsrättslig betydelse.

Inom redovisningen är ett företag ett så kallat Intresseföretag om ett annat företag äger andelar i företaget utan att vara moderföretag enligt koncernen och det ägande företaget utövar betydande inflytande över det ägda företaget. Intresseföretag regleras i årsredovisningslagen och ska tillämpa en särskild redovisning, den så kallade kapitalandelsmetoden.

Se uppslagsordet Intresseföretag i Redovisa Rätt.

Lagar och regler

1 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554)