Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Bolagskapning

Definition

Bolagskapning, företagskapning eller bolagsplundring, kallas olika aktiviteter där kriminella personer försöker ta kontroll över ett bolag utan aktieägares och företrädares vetskap.

Syftet kan exempelvis vara att tömma bolaget på pengar eller skaffa krediter för bolagets räkning som används för inköp. Eftersom många uppgifter kring bolag och företrädare är offentliga uppgifter är det relativt enkelt att förfalska de handlingar och protokoll som behövs för att genomföra en bolagskapning.

Utöver enklare bedrägerier mot leverantörer av varor till företaget från icke-behöriga personer innebär bolagskapning vanligtvis att personer försöker ändra bolagets adress via Bolagsverket. Kapningen går i korthet vanligen till på så sätt att personerna skickar in en falsk ändringsanmälan till Bolagsverket baserat på ett förfalskat stämmoprotokoll där en ny styrelse (bolagskaparen eller en Bulvan) väljs samt andra bolagsföreträdare utses samtidigt som den tidigare styrelsen entledigas. Lyckas detta kan bolagskaparen sedan beställa ett nytt registreringsbevis och förfoga över bolagets bankkonton eller ingå avtal i bolagets namn genom att försöka övertyga motparter om att ingå avtal.

Till skydd mot bolagskapning bör en företagare bland annat vara proaktiv på följande sätt:

  • Öppna alltid post från Bolagsverket. Bolagsverket sänder alltid ut en underrättelse till avregistrerade styrelseledamöter och andra bolagsfunktionärer för att kontrollera om deras avgång är korrekt. Ifall Bolagsverket inte får uppgift om annat utgår de från att ändringsanmälan är korrekt. Det är alltså möjligt att stoppa ett kapningsförsök tidigt.

  • Registrera bolagets e-postadress hos Bolagsverket (Verksamt.se).

  • Registrera bolaget hos en Digital brevlåda så att olika myndigheters post kommer till en säker brevlåda på internet och de korrekta företrädarna får meddelande om att post inkommit via e-post, sms eller som notis i sina mobiltelefoner.

  • Ladda ner och övervaka Bolagsverkets mobilapp.

  • Ge skriftliga instruktioner till bolagets bank att omedelbart kontakta namngivna bolagsföreträdare innan överföringar äger rum ifall det sker utanför inarbetade rutiner.

  • Prenumerera på Bolagsverkets ändringar rörande ett visst bolag. En bevakning på information ur verkets register under år 2021 kostar 375 kronor inklusive moms per år och per organisationsnummer.

  • Använd en låst eller på annat sätt säker fysisk brevlåda för bolagets vanliga post.

  • Iaktta normal försiktighet på internet vad gäller e-post och webbplatser.

Om ett bolag blivit kapat bör man se till att meddela banken så att bolagets bankkonton kan spärras för uttag, göra en anmälan till polisen och kontakta Bolagsverket för att häva den falska ändringsanmälan.

Lagar och regler

4 kap. 4 § aktiebolagsförordningen (2005:559)