Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius

Digital årsredovisning

Det är för närvarande inte möjligt att göra inlämningen av ett bolags årsredovisning via nätet. Det pågår dock ett projekt hos Bolagsverket och andra myndigheter för att möjliggöra en så kallad digital årsredovisning. Projektet första delmål slutfördes i mars 2018.

Det fanns fram till 2012 möjlighet att lämna in årsredovisningar elektroniskt men på grund av bland annat oklarheter gällande uppställningar togs denna möjlighet bort. Sedan 2016 har, på basis av ett uppdrag från regeringen, Bolagsverket arbetat på en ny tjänst gällande digital årsredovisning, tillsammans med bland andra Bokföringsnämnden och Skatteverket.

Den nya e-tjänsten är för närvarande endast tillgänglig för aktiebolag som följer K2-regelverket inom redovisning. Tjänsten planeras omfatta även aktiebolag som följer K3-regelverket under våren 2019.

Den nya tjänsten är baserad på iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language), vilket enligt Bolagsverket är flexibelt, presentabelt och möjliggör en effektiv återanvändning av informationen i årsredovisningen.

I tjänsten kan bolagen inte att ladda upp filer och dokument, istället används iXBRL-formatet för överföring och visualisering av informationen i årsredovisningen. Tjänsten är ett gränssnitt mellan bolagets bokföringsprogram och Bolagsverket (maskin till maskin). Bolagsverket utvecklar alltså inte någon egen separat tjänst för elektronisk inlämning utan möjliggör endast att ta emot och lämna ut information i iXBRL-format.

Den process Bolagsverket utarbetar kommer att inkludera hantering av underteckning, fastställelseintyg, revisorspåteckning och eventuella fullmakter.

Det kommer tills vidare vara möjligt att även lämna in årsredovisningen på papper.

 

Årsredovisning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%