Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Digital årsredovisning

 

Det är för närvarande inte möjligt att göra inlämningen av ett bolags årsredovisning via nätet. Det pågår dock ett projekt hos Bolagsverket och andra myndigheter för att möjliggöra en så kallad digital årsredovisning. Projektet första delmål slutfördes i mars 2018.

Det fanns fram till 2012 möjlighet att lämna in årsredovisningar elektroniskt men på grund av bland annat oklarheter gällande uppställningar togs denna möjlighet bort. Sedan 2016 har, på basis av ett uppdrag från regeringen, Bolagsverket arbetat på en ny tjänst gällande digital årsredovisning, tillsammans med bland andra Bokföringsnämnden och Skatteverket.

Tjänsten är baserad på iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language), vilket enligt Bolagsverket är flexibelt, presentabelt och möjliggör en effektiv återanvändning av informationen i årsredovisningen.

I tjänsten kan bolagen inte att ladda upp filer och dokument, istället används iXBRL-formatet för överföring och visualisering av informationen i årsredovisningen. Tjänsten är ett gränssnitt mellan bolagets bokföringsprogram och Bolagsverket (maskin till maskin). Bolagsverket utvecklar alltså inte någon egen separat tjänst för elektronisk inlämning utan möjliggör endast att ta emot och lämna ut information i iXBRL-format.

Några av de bokföringstjänster som implementerat digital inlämning av årsredovisning är:

  • Björn Lundén

  • Briljant ekonomisystem

  • Hogia

  • Visma

Den process Bolagsverket utarbetar kommer att inkludera hantering av underteckning, fastställelseintyg, revisorspåteckning och eventuella fullmakter.

Det kommer tills vidare vara möjligt att även lämna in årsredovisningen på papper.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%