Definition

Dotterbolag kallas ett aktiebolag som ett annat bolag har ett bestämmande inflytande över i en Koncern. Koncernförhållandet mellan moderbolaget och dotterbolaget ska uppfylla de kriterier som är preciserade i aktiebolagslagens koncerndefinition. Den korrekta juridiska benämningen är egentligen ”dotterföretag” eftersom dotterföretagen kan ha en annan associationsform än bolag.

Lagar och regler

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)

Se även

Koncern