Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Anläggningsarbete

Lag

Riksdagen har beslutat att den som köper hushållsnära tjänster kan få skattereduktion för dessa kostnader. Regler om skattereduktion återfinns i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).