Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Anställningsintervju

Lag

I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om kostnadsersättning för olika resor som en anställd företar. Det gäller såväl anställda som personer som blir kallade till en anställningsintervju på annan ort än hemorten.

Se även

resebidrag