Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Catering

Lag

Catering ger inte rätt till rut-avdrag. Reglerna återfinns i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).