Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Elbil

Lag

I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestämmelser om bilförmåner och bestämmelser om nedsättning av förmånsvärdet om bilen är utrustad så att den går att köra med såväl bensin som ett miljövänligt drivmedel.

Se även

miljöbil