Innehåll

 

Från arbetsmarknadsförsäkringarna betalas vid dödsfall ibland ersättning till efterlevande. Det kan handla om grundbelopp och barnbelopp som betalas från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL eller ersättning till efterlevande från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

De generella förmånstagarna skiljer sig åt för vid försäkringar för arbetare och tjänstemän.

Tjänstemän

Vid utbetalning av ersättning från TGL för tjänstemän är de generella förmånstagarna

  • make/maka

  • registrerad partner

  • barn/barnbarn

  • föräldrar.

En anställd som sammanbor med någon utan att vara gift och som vill att den personen ska vara förmånstagare till eventuella utbetalningar, måste alltid skriva ett förmånstagarförordnande. Det gäller även om gemensamma barn finns.

Anmälan om ändrat förmånstagarförordnande sker för tjänstemän på särskild blankett som kan hämtas från www. collectum.se.

Arbetare

Vid utbetalning av ersättning från TGL för arbetare är de generella förmånstagarna

  • make/maka

  • registrerad partner

  • sammanboende

  • barn.

Grundbeloppet från TGL betalas till sammanboende som har, har haft eller väntar barn med den försäkrade, eller till den sammanboende som den försäkrade tidigare har varit gift med. Med sammanboende menas att man levt tillsammans under äktenskapsliknande former.

Om den som är försäkrad vill sätta in en annan förmånstagare måste skriftligen meddela detta till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag.

Man måste beställa blankett för ändring av förmånstagare, det går inte att skriva ut direkt från hemsidan. Därför kan det vara bra att man på företaget beställer blanketter från www.afa.se som de anställda kan använda när en ändring blir aktuell.

Kommentar

Eftersom familjeförhållanden ändras är det viktigt att uppdatera ett förmånstagarförordnande om och när så sker.

Det är också viktigt att notera att ”sambo” är generell förmånstagare i försäkring för arbetare men inte i försäkring för tjänstemän. En tjänsteman måste alltid skriftligen anmäla att en sammanboende ska vara förmånstagare.