Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Inkomstbasbelopp

Används för beräkning av pensionsgrundande inkomst. För 2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 kronor.

Se även

basbelopp