Innehåll

Rätt Lön 2020 – Erika Dahlgren

Ränta på skattekonto

 

Alla fysiska eller juridiska personer som är skyldiga att betala att betala någon form av skatter eller avgifter har ett skattekonto. På skattekontot registreras företagets inbetalningar i form av arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Här redovisas också inbetald F-skatt.

Intäktsräntan på skattekontot är numera nedsatt till 0 procent. Alltså ingen intäktsränta beräknas på överskott på skattekonto.

Räntan knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Räntan kan på grund av detta ändras under året. Uppgift om basräntan finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Kostnadsräntan beräknas i tre nivåer.

Den låga kostnadsräntan används alltid på underskott på högst 10 000 kronor. Den låga kostnadsräntan är lika med basräntan.

Mellanräntan används på den del av den slutliga skatten som överstiger 30 000 kronor och som inte är betald den 12 februari. Mellanräntan är 125 % av basräntan dock lägst 1,25 %.

Den höga räntan används på skatt som inte betalats senast på sista betalningsdagen. Den höga räntan används också vid skuld som uppkommer genom skönsbeskattning.

Hög ränta är basräntan + 15 procentenheter.

Om anstånd beviljats med att betala skatt beräknas kostnadsräntan motsvarande den låga räntenivån under anståndstiden.

Kostnadsräntan är inte avdragsgill i företagets redovisning.

Intäktsräntan är 45 % av basräntan. Tillgodoförd intäktsränta är skattefri. Intäktsräntan beräknas på det överskott som uppkommer på skattekontot.

För den aktuella basräntan www.skatteverket.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%