Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Reklamgåva

Lag

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

Arbetsgivaren kan t.ex. ge en jubileumsgåva när företaget jubilerar, en minnesgåva vid högtidsdagar, t.ex. 50 eller 60 år eller då en anställning upphör. Många arbetsgivare ger också sina anställda en julgåva.

Arbetsgivaren vill kanske ge sina anställda en gåva vid andra tillfällen. Det finns i inkomstskattelagen inga särskilda bestämmelser för detta och i princip är en gåva en skattepliktig förmån för de anställda.

Om gåvan kan räknas som en reklamgåva kan de anställda få gåvan utan förmånsbeskattning. För att räknas som reklam måste den ha ett ringa värde (100-200 kronor). Den ska också ha direkt anknytning till företagets verksamhet. Vanligt är att man trycker eller broderar företagets logotype på reklamartikeln, t.ex. på en keps, en T-shirt eller en badhandduk.

För att räknas som reklamgåva ska denna också ges till fler än de anställda, t.ex. kunder och leverantörer. För att i det avseendet inte räknas som en muta eller bestickning, är det viktigt att gåvan verkligen har ett ringa värde.

Beskattning

Om ett skattepliktigt belopp uppstår vid reklamgåvor till anställda ska värdet behandlas som en skattepliktig förmån. Värdet ökar den anställdes skatteberäkningsunderlag och den skatt som dras från den anställdes bruttolön ökar.

Värdet redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.