Rätt Lön 2019 - Erika Dahlgren

Representation  business entertaining

Lag

Företagets representation kan vara extern eller intern. Med extern representation avses sådan representation som vänder sig till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga. Reglerna för företagets representation finns i inkomstskattelag (1999:1229).

Extern representation

En förutsättning för att den externa representationen ska vara avdragsgill är att den har omedelbart samband med företagets verksamhet. Det kan handla om att inleda eller upprätthålla en affärskontakt eller att företaget firar ett jubileum, t.ex. 25, 50 eller 75 år. Skälig kostnad för teaterbiljetter, för idrottsevenemang kan också vara avdragsgilla. Avdraget gäller per representationstillfälle. Exempelvis en förhandling som avbryts för lunch respektive middag anses vara två representationstillfällen.

Om företaget bjuder på en teaterföreställning i samband med en middag är avdraget högst 180 kronor exklusive moms för teaterbiljetter. Vid extern representation kan också kostnad för greenfee-avgift vara avdragsgill upp till 180 kronor.

Eftersom representationen ska ha omedelbart samband med näringsverksamheten krävs att det anges på restaurangnota respektive kvitto för teaterbiljetter, vilka som varit med vid representationen med angivande av namn och företag, vilken funktion deltagaren har i sitt företag, t.ex. ekonomichef. Det ska också anges vilket syfte representationen har.

Om företaget bjuder på taxiresa mellan t.ex. restaurangen och teatern är taxikostnaden avdragsgill i sin helhet.

Om den anställde bjuder kunder på middag under en tjänsteresa får han tillbaka kostnaden för representationen som en kostnadsersättning från arbetsgivaren. Beloppet redovisas som övrig kostnadsersättning i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Om den anställde varje månad får ett visst belopp som ska användas till räknas detta som kontant lön och ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Beloppet redovisas som kontant lön i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Den anställde får sedan yrka avdrag för representation i sin inkomstdeklaration.

Från den 1 januari 2017 medges inte längre måltidsavdrag vid representation. Avdrag får endast göras för enklare förtäring och förfriskningar.

Avdrag för enklare förtäring får inte överstiga 60 kronor. Med enklare förtäring menas förfriskningar, kaffe med en enkel smörgås eller frukt. Beloppet 60 kr avser utgiften per person. Överstiger utgiften för förfriskningar och annan enklare förtäring detta belopp medges inte avdrag vid inkomstbeskattningen med något belopp.

Starköl, vin och sprit eller andra drycker med motsvarande alkoholstyrka anses aldrig som en avdragsgill kostnad.

Intern representation

Representation som vänder sig till de anställda benämns intern representation. Det kan handla om personalfester eller möten för att informera de anställda om företagets ekonomiska ställning m.m. Avdrag för intern representation är 90 kronor plus moms per deltagare. Avdrag medges för högst två personalfester per år.

Interna kurser eller konferenser räknas inte som intern representation. När företaget bjuder på måltider i samband med en konferens är hela kostnaden avdragsgill under förutsättning att arbetsgivaren uppfyller villkoren för konferens. De anställda förmånsbeskattas inte för sådana måltider.

Lyxbetonad representation

Om arbetsgivaren bjuder på resor och måltider som av Skatteverket anses vara för lyxbetonade, t.ex. jaktresor, speciella lyxbetonade arrangemang under resan eller konferensen, är kostnaden för detta inte avdragsgillt. Det kan också vid intern representation bli fråga om förmånsbeskattning för den anställde.

Bokföring

Representationsutgifter som är avdragsgilla debiteras konto 6071 Representation avdragsgill. Medan ej avdragsgilla representationsutgifter debiteras konto 6072 Representation, ej avdragsgill.

 

arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

kostnadsersättning

kostförmån

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%