Innehåll

Rätt Lön 2019 - Erika Dahlgren

Utlägg  out-of-pocket expenses

När en anställd lägger ut egna pengar för ett inköp som egentligen är arbetsgivarens kostnad talar man om utlägg. Det kan hända t.ex. vid en tjänsteresa. Den anställde kanske betalar för taxiresa eller representationsmåltid som egentligen är arbetsgivarens kostnad. Det kan också vara så att den anställde köper kontorsmaterial som är avsedd för arbetsgivarens verksamhet. De här utläggen får sedan den anställde ersättning för från arbetsgivaren, utan att några skattekonsekvenser uppstår.

Utlägg i samband tjänsteresa som avser resekostnader eller logi behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå. I den gamla kontrolluppgiften skulle dessa ersättningar redovisas med ett kryss.

När en anställd gör ett utlägg för arbetsgivarens räkning bör det framgå av kvittot, eller annat underlag, att det är arbetsgivarens kostnad. Arbetsgivaren måste alltså kunna visa att utgiften rör arbetsgivarens verksamhet. Kvitto eller annat underlag ska också utgöra verifikation i företagets redovisning.

För att ett kvitto eller annat underlag ska uppfylla bokföringslagens krav på en verifikation måste den innehålla uppgifter om när den upprättats, när affärshändelsen inträffat, vad den gäller och vilket belopp den avser. Det ska också framgå vem som är motpart.

Mervärdeskattelagen kräver också att en faktura ska ha uppgifter om momsbelopp och momsregistrerings- eller organisationsnummer.

Vid utlägg för mindre belopp, Skatteverket anser att 625 kronor kan anses som ett mindre belopp, finns inte kravet på köparens namn och adress. Det innebär att kassakvitton på belopp upp till 625 kronor är godkända för avdragen moms.

Bokföring

Utbetalning då en anställd gjort ett utlägg för företagets räkning bokförs på aktuellt kostnadskonto.

 

kostnadsersättning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%