Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Verifikation

Lag

För varje affärshändelse på företaget ska det finnas en verifikation. En verifikation är enligt bokföringslagen (1999:1078) ”de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen”.

Verifikationen ska ha uppgift om datum för affärshändelsen. Det ska också specificeras vad affärshändelsen omfattar, vilket belopp som gäller samt organisationsnummer och namn för den som är motpart. På verifikationen ska också mervärdeskatt redovisas.

Verifikationen ska ha ett nummer eller annan identifikation så att man lätt kan se sambandet mellan den bokförda affärshändelsen och den verifikation som affärshändelsen bygger på.

Flera likartade affärshändelser kan dokumenteras på samma verifikation. När man säljer varor eller tjänster mot kontant betalning kan en dags försäljning redovisas på en verifikation.

Även andra bokföringsposter än sådana som avser affärshändelser ska kunna identifieras genom en verifikation.

Från lönesystemet kan underlag för bokföring av löner, arbetsgivaravgifter och andra händelser i samband med lönebearbetning, tas ut. Bokföringsunderlaget förses med ett verifikationsnummer och blir en verifikation för de bokförda lönerna.

Om en verifikation behöver rättas ska man ange när rättelsen har skett och vem som har gjort rättelsen.

Se även

kvitto

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...