Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Omvänd lokal beskattning

Definition

Omvänd beskattning och omvänd lokal beskattning är två begrepp som signalerar att det är köparen som tar hand om att redovisa momsen på sitt inköp.

Omvänd beskattning innebär att köparen i stället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fakturan utan kan i vissa fall överlåta på köparen att redovisa momsen. Omvänd beskattning används främst vid köp av varor och tjänster från andra länder exempelvis vid EU-handel, tjänstebeskattning och import (se vidare dessa ord).

Omvänd lokal beskattning avser fall där transaktionen sker inom Sverige men där säljaren inte behöver debitera svensk moms utan låter den svenske köparen redovisa momsen i stället.

Vi dessa situationer kan t.ex. lokal omvänd beskattning förekomma:

  • Ett svenskt momsregistrerat företag köper tjänster avseende en fastighet i Sverige (t.ex. ombyggnation) och inköpet görs från ett utländskt företag utan etablering i Sverige.

  • Ett svenskt momsregistrerat företag köper varor från ett utländskt företag som har ett lager i Sverige varifrån leveranser sker till köparen.

  • Transaktioner mellan svenska momsregistrerade företag som avser s.k. finguld eller investeringsguld.

  • Byggtjänster mellan svenska byggföretag (byggmoms).

  • Vid handel med utsläppsrätter.

  • Vid handel med avfall och skrot av vissa metaller.

  • Mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer (prop. 2020/21:20) från 1 april 2021.

Lagrum

1 kap. 2 § 1 st. 4 a-d p. mervärdesskattelagen (1994:200)