Innehåll

Rätt Moms 2021 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Omvänd lokal beskattning

Definition

Omvänd beskattning och omvänd lokal beskattning är två begrepp som signalerar att det är köparen som tar hand om att redovisa momsen på sitt inköp.

Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fakturan utan kan i vissa fall överlåta på köparen att redovisa momsen. Omvänd beskattning används främst vid köp av varor och tjänster från andra länder exempelvis vid EU-handel, tjänstebeskattning och import (se vidare dessa ord).

Omvänd lokal beskattning avser fall där transaktionen sker inom Sverige men där säljaren inte behöver debitera svensk moms utan låter den svenske köparen redovisa momsen istället.

Vi dessa situationer kan t.ex. lokal omvänd beskattning förekomma:

  • Ett svenskt momsregistrerat företag köper tjänster avseende en fastighet i Sverige (t.ex. ombyggnation) och inköpet görs från ett utländskt företag utan etablering i Sverige.

  • Ett svenskt momsregistrerat företag köper varor från ett utländskt företag som har ett lager i Sverige varifrån leveranser sker till köparen.

  • Transaktioner mellan svenska momsregistrerade företag som avser s.k. finguld eller investeringsguld.

  • Byggtjänster mellan svenska byggföretag (byggmoms).

  • Vid handel med utsläppsrätter.

  • Vid handel med avfall och skrot av vissa metaller.

  • Mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer (prop. 2020/21:20) från 1 april 2021.

Lagrum

1 kap. 2 § 1 st. 4 a-d p. mervärdesskattelagen (1994:200)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...