Innehåll

Rätt Moms 2020 – Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Öresundsbron

Beskattning

På broavgiften mellan Sverige och Danmark utgår det moms. Det finns en sak som skiljer momsen på broavgiften från annan moms i ett företag. Ett svenskt företag som har full avdragsrätt för moms får dra av all moms som står på kvittot i den svenska skattedeklarationen trots att hälften av momsen är dansk moms och tillfaller Danmark. Att länderna ska dela på den utgående momsen som står på kvittot för broavgiften framgår av ett unikt avtal som är tecknat mellan Sverige och Danmark. Det innebär i praktiken att det finns både svensk och dansk moms på samma underlag. För att få en praktisk hantering av avdragsrätten för momsen på broavgiften reglerade man detta i avtalet länderna emellan. Det medför att ett svenska företag med rätt till avdrag för moms ska redovisa hela momsbeloppet i den svenska skattedeklarationen trots att halva momsbeloppet ska tillfalla Danmark. På motsvarande sätt får ett danskt företag dra av svensk moms enligt gällande danska regler. Avtalet mellan länderna är unikt i sitt slag eftersom man normalt sett aldrig får dra av ett annat lands moms i sin skattedeklaration.

Utländska företag som varken är momsregistrerade i Sverige eller Danmark kan ansöka om återbetalning av såväl den svenska som den danska momsen hos Skatteverket.

Lagrum

Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

Kommentar

Tänk på att avdrag för momsen på broavgiften medges enligt allmänna momsregler. Det innebär att den ingående momsen får dras av i samma omfattning som gäller för övriga inköp i verksamheten. Ett företag som är fullt ut momspliktigt får därmed dra av all moms på broavgiften. Om företaget har begränsad avdragsrätt pga. att man bedriver s.k. blandad verksamhet (momspliktig och momsfri verksamhet) så ska även den ingående momsen på broavgiften begränsas. Observera att ovanstående regel är ett undantag och att utländsk debiterad moms i andra fall aldrig får dras av i den svenska skattedeklarationen. Företag som har kvitton eller fakturor med debiterat utländsk moms ska i normalfallet istället ansöka om återbetalning av utländsk moms hos respektive utländsk skattemyndighet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%