Innehåll

Rätt Moms 2020 – Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Övernattningslägenhet

Beskattning

Ett företag som har övernattningslägenheter att användas av anställda kan drabbas av avdragsförbudet avseende stadigvarande boende som finns i momslagen. I sådana fall kan det löna sig att undersöka om inte uthyrningen kan ses som hotellrörelse. När ett företag hyr ut möblerade lägenheter, utrustade för självhushåll, under ett dygn till sex månader och mot särskild avgift även tillhandahåller telefon, sänglinne, handdukar och städning m.m har det betraktats som hotellverksamhet med den reducerade skattesatsen 12 %.

Under 2019 har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (HFD 2019 ref. 46) och kommit fram till att upplåtelsen ska ses som en momsfri fastighetsupplåtelse. Skatteverket har i december 2019 inte ändrat ställningstaganden kring hotellverksamhet men Skatteverket kommenterar rättsfallet så här på hemsidan.

”Högsta förvaltningsdomstolen har i ett överklagat förhandsbesked fastställt att upplåtelse av företagsbostäder ska ses som en fastighetsupplåtelse som är undantagen från mervärdesskatt och inte som en skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse.

Bolaget bedriver verksamhet i form av uthyrning av möblerade lägenheter till företag och organisationer enligt två alternativ:

  • med en hyresperiod på fem månader

  • med en hyresperiod fyra månader.

I båda alternativen går det att förlänga hyresperioden.

Lägenheterna är fullt utrustade för självhushåll och i hyran ingår el, värme, bredband, tv, sänglinne, handdukar och slutstädning. Bolaget har en jourservice och det finns också möjlighet att köpa viss städservice.

Domstolen anser att det framstår som klart att avsikten är att regelmässigt hyra ut lägenheter under längre tidsperioder än som normalt förekommer inom hotellbranschen. Det kan inte heller anses att det skapas något betydande mervärde genom de tilläggstjänster som bolaget tillhandahåller. Det handlar alltså inte om uthyrningar som potentiellt konkurrerar med tillhandahållanden av logi inom hotellbranschen utan snarare om passiv uthyrning av fast egendom. Tillhandahållandena är därmed undantagna från skatteplikt (HFD 2019 ref.46).

Övriga tillhandahållanden är underordnade upplåtelsen av lägenheterna och därför också undantagna från skatteplikt.”

Även en privatpersons uthyrning av rum och stugor kan anses som momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse när omsättningen överstiger visst belopp. Skatteverket anser (ställningstagande 151218, dnr: 131 675099-15/111) att en hotellrörelse bedrivs när uthyrningstiden överstiger sammanlagt 16 veckor och omsättningen överstiger 50 000 kronor. Trots att utgående moms krävs kan avdragsförbudet för stadigvarande bostad medföra att momsavdrag inte får göras om rummet/stugan även används för privat bruk. Se vidare stadigvarande bostad.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%