Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Återförsäljningsprismetoden

Definition

Metod från OECD:s riktlinjer som syftar till att komma fram till ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap.

Lagrum

14 kap. 19 § IL

Kommentar

Metoden utgår från priset på varan när den säljs från en återförsäljare till en extern part. Detta pris är marknadsmässigt, då dessa parter inte är i intressegemenskap med varandra. Genom att minska det externa priset med en marknadsmässig bruttomarginal får man ett marknadsmässigt pris från leverantören av varan. Detta pris går då att tillämpa om leverantören och återförsäljaren är i intressegemenskap med varandra.

Vad som är en marknadsmässig bruttomarginal för en återförsäljarverksamhet går att ta reda på genom att jämföra bruttovinster hos återförsäljare där både leverantör och kund är oberoende av varandra. Det kan även gå att jämföra transaktioner som återförsäljaren har på produkter där både leverantör och kund är oberoende parter till återförsäljaren.

Tänk på

Om prissättningen inte är marknadsmässig kan Skatteverket justera resultatet genom  korrigeringsregeln.

Deklaration

En ökning av resultatet på grund av felaktig prissättning tas upp i INK 2 ruta 4.6 e och i INK 4 ruta 4.6 c.

Bokföring

Om det visat sig att prissättningen inte är marknadsmässig efter att årsredovisningen är klar, måste justeringen ske i deklarationen. Justeringen tillhör det frikopplade området och har sin utgångspunkt i  omfångsfrågan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%