Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Basbelopp  indexed basic amount

Definition

Basbelopp är fastställda belopp som används för att beräkna nivån på olika avgifter och förmåner.

Lagrum

2 kap. 6-8 §§ och 58 kap. 26-27 §§ SFB

Kommentar

Det finns tre olika basbelopp: prisbasbeloppet (pbb), det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet (ibb).

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet fastställs årsvis och räknas upp/ned med förändringen i det allmänna prisläget. Prisbasbeloppet för 2019 uppgår till 46 500 kr och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 400 kr.

Inkomstbasbeloppet beräknas årligen av Pensionsmyndigheten utifrån den årliga förändringen i inkomstindex och fastställs i en särskild förordning (2018:1647 för 2019). Inkomstbasbeloppet för 2019 uppgår till 64 400 kr.

För 2019 gäller följande gränsvärden beräknade med basbeloppen som grund:

Gränsen för deklarationsplikt19 670 kr
Lägsta grundavdraget 13 700 kr
Högsta grundavdraget35 900 kr
Nedre gräns för uttag av allmän pensionsavgift19 670 kr
Övre gräns för uttag av allmän pensionsavgift519 708 kr
Högsta allmänna pensionsavgift36 400 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI)483 000 kr
Lägsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI)11 100 kr
Högsta sjukpenninggrundande inkomst - sjukpenning372 000 kr
Högsta sjukpenninggrundande inkomst - föräldrapenning465 000 kr
Gränsen för skattefri tävlingsvinst1 400 kr
Skattefritt traktamente, hel dag230 kr
Bilförmån, prisbasbeloppsdelen "bonus-malus"13 485 kr
Bilförmån, prisbasbeloppsdelen14 740 kr
Bilförmån, gräns för särskilt pristillägg348 750 kr
Bilförmån, lägsta nybilspriset för s.k. sexårsbilar (2013 års modell och äldre)186 000 kr
Högsta ersättning till idrottsutövare utan sociala avgifter23 249 kr
Högsta kommunala fastighetsavgift för villor8 049 kr
Högsta kommunala fastighetsavgift för lägenheter1 377 kr
Lägsta kommunala fastighetsavgift för pensionärer, begränsningsregeln3 175 kr
Årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln 2020177 100 kr
Högsta krav på löneuttag för lönebaserat utrymme 2020618 240 kr
Inventarier av mindre värde - anskaffningar 2019 högsta belopp23 249 kr

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%