Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Basränta

Definition

Basräntan är utgångspunkten för ränteberäkning på skattekontot.

Lagrum

14 kap. 10 § SFF

65 kap. 3 § SFL

Kommentar

Basräntan fastställs (av Skatteverket) utifrån 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldsväxlar från den sextonde i en månad till den femtonde i månaden efter. Den fastställda basräntan gäller från och med den nästkommande månaden.

Basräntan ligger till grund för beräkning av intäktsränta och kostnadsränta på skattekontot.

Basräntan avrundas till närmast hela procenttal. En särskild golvregel har dock införts som innebär att basräntan aldrig kan bli lägre än 1,25 procent.