Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Byggföretag

Definition

Ett företag som tillhandahåller byggtjänster.

Kommentar

Byggföretag måste beakta de särskilda reglerna vad gäller byggtjänster som finns i mervärdesskattelagen. Dessa regler behandlas under uppslagsordet Byggmoms i Rätt Moms.

I inkomstskattelagen finns särskilda regler för byggföretag, dessa behandlas under avsnittet byggnadsrörelse.