Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kvalificerad tomtrörelse

Definition

Försäljning av tomter från markområde som från början varit avsedd att styckas av och säljas.

Lagrum

27 kap. 10 § IL

Kommentar

Om en fysisk person säljer en tomt är huvudregeln att beskattningen ska ske i inkomst av kapital. Beskattningen i inkomst av kapital är väsentligt lägre än för inkomst av näringsverksamhet. Därmed finns det anledning att ha regler som reglerar när försäljning av tomter når en så stor omfattning att beskattningen ska ske i inkomst av näringsverksamhet.

Om en fysisk person köper ett markområde som inte är ett småhus eller tomt för småhus är markområdet en näringsfastighet. Det innebär att personen bedriver näringsverksamhet. Om syftet med markköpet är att stycka av och sälja som tomter anses personen bedriva en kvalificerad tomtrörelse. Det innebär att reglerna om enkel tomtrörelse inte är tillämpliga. Redan den första tomt som säljs kommer att ingå i rörelsen och beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Att bedriva kvalificerad tomtrörelse innebär att personen även bedriver byggnadsrörelse.

En kvalificerad tomtrörelse avslutas när den sista tomten från det förvärvade markområdet avyttras.

Tänk på

Att bedriva tomtrörelse leder inte till att man även anses bedriva byggnadsrörelse.

Deklaration

Om en avyttring av en tomt bokförts som intäkt utan att det föreligger tomtrörelse justeras intäkten bort på blankett NE ruta R14. Avyttringen redovisas på blankett K7.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 1977 1:11

En kvalificerad tomtrörelse börjar redan vid köpet av markområdet, även om den första tomtförsäljningen sker långt senare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%