Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Lokaltillbehör  equipment of premises

Definition

Utrustning i en lokal som är till för att göra den användbar i näringsverksamheten.

Lagrum

18 kap. IL

Kommentar

En hyresgäst köper inredning som sätts in i en hyrd lokal och skriver av dessa inventarier enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden. Detta under förutsättning att det är inventarier. Om ägandet av inventarierna kommer att gå över till fastighetsägaren när hyreskontraktet upphör är inventarierna byggnadsinventarier.

En anpassning av en lokal kan vara reparation och underhåll eller en ombyggnad som omfattas av utvidgat reparationsbegrepp.

Om anpassningen blir för omfattande ska den skrivas av enligt reglerna för nyttjanderättshavares förbättringar.

Deklaration

Skillnader i redovisat resultat och skattemässigt resultat på grund av avskrivning enligt restvärdemetoden justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för inventarier tillhör det formellt kopplade området, vilket innebär att inkomstskattelagen kräver att yrkat avdrag för avskrivning enligt reglerna i inkomstskattelagen motsvarar det avdrag som finns i bokföringen.

 

anläggningstillgångar

butiksinredning

byggnadstillbehör

direktavdrag för inventarier

korttidsinventarier

lokalkostnader

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%