Definition

Är ett företag som äger ett eller flera företag som tillsammans bildar en koncern.

Lagrum

40 kap. 7 § IL

Kommentar

I inkomstskattelagen definieras moderföretag: som ett företag som är moderföretag enligt någon av följande civilrättsliga koncerndefinitioner:

  • - 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551),

  • - 1 kap. 10 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

  • - 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619),

  • - 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

  • - 1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220),

  • - en svensk ideell förening som är moderföretag enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

  • - ett utländskt bolag som skulle ha varit moderbolag om det hade varit ett svenskt aktiebolag.

Ett företag som kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i ett annat företag är alltid moderbolag över detta företag.