Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Överlåtelse av pensionsutfästelse

Definition

En överföring av ansvar för pension mellan två arbetsgivare.

Lagrum

28 kap. 26 § IL

Kommentar

Det går att överföra pensionsutfästelser mellan arbetsgivare. Den som överlåter drar av kostnaden för att bli av med pensionsutfästelserna och den som tar över utfästelserna tar upp betalningen som intäkt.

Det finns två situationer när det är möjligt att överföra pensionsutfästelser:

  1. överföring av rätt till tjänstepension till EU eller Europeiska atomenergigemenskapen, eller

  2. när en näringsverksamhet övergår till en ny arbetsgivare som också övertar ansvaret för pensionsutfästelserna.

Det går därmed inte att överföra bara pensionsutfästelser mellan arbetsgivare, det krävs även att rörelsen går över tillsammans med utfästelserna. Betalningen kan bestå av olika typer av tillgångar: aktier, fastigheter, kapitalförsäkringar med mera.

Tänk på

Avdragsrätten för den arbetsgivare som tar över pensionsutfästelser prövas enligt de vanliga reglerna i 28 kap. IL.

Deklaration

Betalning för att överföra en pensionsutfästelse är en pensionskostnad och måste specificeras i INK2 ruta 4.21.

En betalning som inte är avdragsgill återläggs i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Pensionskostnader som ska ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader ska redovisas i INK2 ruta 1.4 och INK4 ruta 1.1.

Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas i INK2 ruta 1.5 och INK4 ruta 1.2.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla pensionskostnader på särskilt konto.

Rättspraxis

RÅ 2007 not. 169

Det behöver inte vara hela näringsverksamheten som förs över för att det ska vara möjligt att överföra pensionsutfästelser. Även vid överföring av en verksamhetsgren är det möjligt att överlåta pensionsutfästelser.

Avdragsrätten för den arbetsgivare som tar över pensionsutfästelser prövas enligt de vanliga reglerna i 28 kap. IL.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%