Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Räkenskapsår  financial year

Definition

Perioden mellan två bokslut.

Lagrum

3 kap. BFL

Kommentar

Ett normalt räkenskapsår ska omfatta tolv månader.

Fysiska personer och handelsbolag där en fysisk person beskattas för hela eller delar av resultatet ska ha kalenderår som räkenskapsår.

Andra företag är inte bundna till att ha kalenderår som räkenskapsår. De kan välja att ha ett räkenskapsår med vilken slutmånad som helst, s.k. brutet räkenskapsår.

Räkenskapsåret kan förkortas eller förlängas till maximalt arton månader. Detta får ske när bokföringsskyldigheten inträder eller när räkenskapsåret läggs om. Räkenskapsåret för även förkortas när bokföringsskyldigheten upphör.

Företag som bedriver flera olika verksamheter ska tillämpa samma räkenskapsår för samtliga dessa. Samma räkenskapsår ska även tillämpas av företag som ingår i samma koncern.

Omläggning av räkenskapsår kräver tillstånd från Skatteverket. Tillstånd behövs dock inte vid omläggning till kalenderår eller för omläggning till gemensamt räkenskapsår för företag som bedriver flera olika verksamheter eller till gemensamt räkenskapsår för företag i samma koncern.

 

beskattningsår

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer