Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Aktiebolag

Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt.

I stället för att själv registrera ett aktiebolag kan man köpa ett ”färdigt” aktiebolag, ett s.k. lagerbolag.

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Lägsta kapitalbelopp för att få starta ett privat aktiebolag är idag 25 000 kr och för ett publikt bolag 500 000 kr. Den största skillnaden mellan ett privat och publikt aktiebolag är det s.k. spridningsförbudet, vilket bland annat innebär att ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag inte genom annonsering får försöka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut. Privata bolag kan inte börsnoteras och aktierna får inte handlas på börsen.

Bokslut

Enligt 6 kap. 1 § BFL ska aktiebolag avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning, skyldighet att upprätta. Vid upprättandet av årsredovisningen ska reglerna i ÅRL tillämpas. RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag som innehåller kommentarer till framför allt de formella reglerna och riktar sig till företag som tillämpar K3. I K2 finns formella regler.

Ett aktiebolag kan också vara moderbolag i en koncern och måste då som huvudregel för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt 7 kap. ÅRL koncern. Undantag finns dock bland annat för mindre koncerner.

När en särskilt upprättad balansräkning, en s.k. kontrollbalansräkning, visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, likvidation.

BFN har delat in företagen i fyra olika kategorier: K1, K2, K3 respektive K4. Kategorin K1 är inte tillämplig för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Lagstadgad revision

Revision för små privata aktiebolag är frivillig. Valmöjligheten gäller privata aktiebolag som underskrider minst två av följande värden:

 • 3 anställda,

 • 1,5 mkr i balansomslutning och

 • 3 mkr i nettoomsättning.

K3-regler

K3 ska tillämpas av alla aktiebolag som uppfyller definitionen av att vara större företag enligt ÅRL. Övriga aktiebolag får tillämpa K3 frivilligt.

K2-regler

Aktiebolag som är mindre företag enligt ÅRL får upprätta årsredovisning enligt K2 om bolaget inte frivilligt har valt K3. Publika aktiebolag får inte tillämpa K2, se punkt 1.1.

Se även uppslagsordet Aktiebolag med flera i Rätt Bolagsrätt.

 

Aktiebolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i bolagets namn. Aktiebolag är även skattesubjekt, vilket innebär att bolaget lämnar egen inkomstdeklaration och själv beskattas för vinsten, årets skatt. I ett enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd och avdrag för preliminär A-skatt ska göras på ägarens lön precis som för övriga anställda, personalskatt.

I stället för att själv registrera ett aktiebolag kan man köpa ett ”färdigt” aktiebolag, ett s.k. lagerbolag.

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Lägsta kapitalbelopp för att få starta ett privat aktiebolag är idag 25 000 kr och för ett publikt bolag 500 000 kr. Den största skillnaden mellan ett privat och publikt aktiebolag är det s.k. spridningsförbudet, vilket bland annat innebär att ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag inte genom annonsering får försöka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut. Privata bolag kan inte börsnoteras och aktierna får inte handlas på börsen.

ABL innehåller bestämmelser för samtliga privata och publika aktiebolag om inte annat föreskrivs. Aktieägarnas betalningsansvar regleras i 1 kap. 3 § ABL.

I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

I 25 kap. 19 § ABL finns bestämmelser om personligt betalningsansvar för aktieägare i samband med likvidationsskyldighet på grund av kapitalbrist.

Ett privat aktiebolag kan enligt 1 kap. 2 § ABL även vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Syftet med den här sortens aktiebolag är enligt 32 kap. ABL att säkerställa att bolagets vinst huvudsakligen stannar kvar i bolaget och inte delas ut.

Enligt 6 kap. 1 § BFL ska aktiebolag avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning, skyldighet att upprätta. Vid upprättandet av årsredovisningen ska reglerna i ÅRL tillämpas. RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag som innehåller kommentarer till framför allt de formella reglerna och riktar sig till företag som tillämpar K3. I K2 finns formella regler.

Ett aktiebolag kan också vara moderbolag i en koncern och måste då som huvudregel för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt 7 kap. ÅRL koncern. Undantag finns dock bland annat för mindre koncerner.

När en särskilt upprättad balansräkning, en s.k. kontrollbalansräkning, visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, likvidation.

BFN har delat in företagen i fyra olika kategorier: K1, K2, K3 respektive K4. Kategorin K1 är inte tillämplig för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Lagstadgad revision

Revision för små privata aktiebolag är frivillig. Valmöjligheten gäller privata aktiebolag som underskrider minst två av följande värden:

 • 3 anställda,

 • 1,5 mkr i balansomslutning och

 • 3 mkr i nettoomsättning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...