Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Avtal agreement

Avtal utgör i vissa fall räkenskapsinformation för att de är av särskild betydelse för att belysa företagets ekonomiska förhållanden. Detta framgår av 1 kap. 2 § BFL. Lagkravet innebär att företag måste arkivera avtal som är av sådan vikt att de har en självständig ekonomisk betydelse för att kunna bedöma företaget. Exempel på sådana avtal är låneavtal, hyresavtal, vissa anställningsavtal, borgensåtaganden, pantbrev, företagsinteckningar samt ramavtal med kunder och leverantörer.

Ett exempel på hur detta hanteras i praktiken är att när ett företag betalar sin kontorshyra med autogiro utgörs verifikationen normalt av kontoutdrag med uttaget och hyresavtalet. Företaget kan antingen använda kontoutdraget eller upprätta en bokföringsorder. Oavsett vilket alternativ som väljs måste hänvisning göras till hyresavtalet. Detta sparas därför lämpligen på en digital eller fysisk plats där alla avtal som utgör räkenskapsinformation finns.

Arkiveringstiden enligt BFL på sju år påbörjas först när avtalet slutat gälla.

K4-regler

Ett avtal är enligt IFRS 15 bilaga A en överenskommelse mellan två eller flera olika parter som skapar verkställbara rättigheter och skyldigheter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer