Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Avtalstillgång

K4-regler

En avtalsskuld är enligt IFRS 15 bilaga A ett företags rätt till ersättning i utbyte mot varor eller tjänster som företaget har överfört till en kund när denna rätt beror på något annat än den tid som förflutit, t.ex. företagets framtida resultat.