Innehåll

En betalningsanmärkning är en uppgift från t.ex. KFM eller domstol att en skuld inte har betalats i tid. När t.ex. ett betalningsföreläggande har fastställts blir denna information offentlig och betalningsanmärkningen förs in i olika kreditupplysningsregister, t.ex. hos Upplysningscentralen, UC (www.uc.se). En sådan betalningsanmärkning gör att det blir svårt för den namngivne att få nya lån och krediter.