Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Digital inlämning av årsredovisning digital submission of annual report

I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Den 26 mars 2018 öppnades e-tjänsten för de aktiebolag som följer regelverket K2. Bolagsverket arbetar nu också med att göra det möjligt för de aktiebolag som följer regelverket K3 att kunna lämna in årsredovisningen digitalt. Bolagsverket beräknar att det arbetet blir klart våren 2019. Från och med 1 januari 2021 kan det bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen upprättad enligt K3 och K2 digitalt i Sverige, precis som det är i många andra europeiska länder, exempelvis Danmark. Se även Balansartikeln Bolagsverket: Revisorer - lämna in årsredovisningen digitalt! daterad 2019-03-19.

När årsstämman har fastställt resultat- och balansräkningen kan en årsredovisning enligt K2 lämnas in digitalt till Bolagsverket. För att kunna göra detta behövs en programvara som stöder digital inlämning.

Den digitala inlämningen görs i tre steg enligt Bolagsverkets hemsida:

  1. Ladda upp årsredovisningen med den eventuella revisionsberättelsen direkt från din programvara som stöder digital inlämning.
  2. Skriv in personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör ska bjudas in.
  3. Den som bjudits in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen.

Läs mer om hur det går till på sidan Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt, www.bolagsverket.se.

 

Taxonomi

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%