Innehåll

Trygghetsrådet SAF-PTK/Tjänstemännens Trygghetsfond kan bevilja näringsbidrag (offentligt stöd) i form av företagsbidrag till tjänstemän i anslutna företag som blivit arbetslösa och som vill starta eget. Detta bidrag går till företaget och måste därför bokföras som intäkt i rörelsen, men är inte momspliktigt, bidrag.