Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Försäkringsersättning - företagsförsäkringar

 

Vid stölder, brand eller andra skador på företagets försäkrade anläggnings- och omsättningstillgångar utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk.

Enligt god redovisningssed utgör en skada på eller en förlust (skrotning, avyttring) av en materiell anläggningstillgång, erhållen ersättning (monetär eller icke-monetär) och ett därpå följande inköp eller återställande av en ersättningstillgång olika affärshändelser som därför ska bokföras var för sig.

Löpande bokföring

Anläggningstillgångar/Maskiner och inventarier:

Samma bokförings- och bokslutsregler gäller som för försäkringsersättning - bilförsäkringar.

Omsättningstillgångar/Varor och varulager:

Skada, förstörelse eller förlust på egendom - som om den i stället skulle ha sålts skulle ha utgjort försäljningsintäkter - anses som driftsförluster och är skattemässigt avdragsgilla. Å andra sidan utgör försäkringsersättningar (efter avdrag för självrisk) som är avsedda att täcka dessa uteblivna försäljningsintäkter skattepliktiga intäkter.

Ett varulager har t.ex. förstörts på grund av en vattenskada. Den faktiskt erhållna försäkringsersättningen krediteras konto 3994 Försäkringsersättningar. De skadade varorna utrangeras och det redovisade värdet på lagerartiklarna debiteras konto 7740.

Bokslut

Omsättningstillgångar/Varor och varulager:

Beräknad men per balansdagen ännu ej erhållen försäkringsersättning betraktas i bokslutet som en interimsfordran. Den upplupna försäkringsintäkten krediteras konto 3994 Försäkringsersättningar och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt. Beslutad försäkringsersättning redovisas som en övrig kortfristig fordran.

K3-regler

Se försäkringsersättning - bilförsäkringar.

K2-regler

Se försäkringsersättning - bilförsäkringar.

K-årsbokslut

Se försäkringsersättning - bilförsäkringar.

K1-regler

Se försäkringsersättning - bilförsäkringar.

Se uppslagsordet Företagsförsäkringar i Rätt Skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...