Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kommission/konsignation

Kommission kallas enligt lagen (2009:865) om kommission ett uppdrag att för en annan persons räkning men i eget namn sälja eller köpa lös egendom. Lagen gäller för kommissionshandel med all sorts lös egendom, även t.ex. värdepapper.

Med kommissionärsföretag avses enligt 36 kap. 2 § IL ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som bedriver näringsverksamhet i eget namn för ett eller flera andra svenska aktiebolags eller svenska ekonomiska föreningars räkning. Med kommittentföretag avses det bolag eller den förening för vars räkning näringsverksamheten bedrivs. Den som utför uppdraget benämns kommissionär och uppdragsgivaren kommittent. Om uppdraget faller inom området för en av kommissionären bedriven näringsverksamhet kallas detta i den nya kommissionslagen för handelskommission. Kommissionärens och kommittentens avtal kallas för kommissionsavtal.

Vid kommissionsförsäljning säljer kommissionären varor - t.ex. böcker, tidningar, second hand-kläder, penninglotter etc. - för kommittentens räkning - normalt mot ersättning i form av provision i procent av försäljningspriset, provisioner. Konsignation kallas en variant av kommission som innebär att varorna förblir den förste säljarens egendom tills de sålts till tredje man.

Kommittenten får inte betalt för de utlämnade varorna förrän kommissionären i sin tur sålt varorna. Kommissionärsföretaget blir inte ägare till varorna utan förmedlar endast affären mellan kommittentföretaget och köparen. Kommissionärsföretaget ska därför inte ta upp osålda varor som lagertillgångar i bokslutet. Varorna ingår i stället i kommittentföretagets bokslut - även om de fysiskt ligger hos kommissionärsföretaget för vidareförsäljning. Kommittentföretaget svarar normalt även för inventering av detta kommissionslager. Vid en kommissionärs konkurs ingår inte kommissionsvarorna i konkursboet eftersom äganderätten till varorna finns kvar hos kommittenten.

Löpande bokföring

Konto 1550 Konsignationsfordringar (BAS 2021) debiteras för fordran (kundfordringar) hos kommissionären på grund av kommissionärens försäljningsavräkning och krediteras med inbetalade beloppet. På motsvarande sätt krediteras konto 2443 Konsignationsskulder hos uppdragstagaren/kommissionären för dennes skuld (leverantörsskulder) till kommittenten (dvs. när kommissionären sålt en vara som denne haft i uppdrag att sälja för kommittenten) - kontot debiteras vid inbetalningar.

Konto 6050 Försäljningsprovisioner debiteras för ersättningen till kommissionären, provisioner.

Konto 1490 Övriga lagertillgångar kan debiteras för de lagertillgångar som innehas av företaget men som lämnats ut till kommissionären för försäljning i konsignation, varulagervärdering.

Kommissionären intäktsredovisar sin provision i kontoklass 3.

Se uppslagsordet Kommission i Rätt Skatt och Rätt Moms.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...