Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Medlemsinsatser i ekonomisk förening

Det krävs inget särskilt minimibelopp för att starta en ekonomisk förening, men det av medlemmarna inbetalade insatskapitalet motsvaras av aktiekapitalet i ett aktiebolag.

En medlemsinsats är enligt 10 kap. 1 § LEF

  1. den insats en medlem enligt stadgarna är skyldig att delta med i föreningen (obligatorisk insats),
  2. en insats som en medlem har skjutit till utöver de obligatoriska insatserna (överinsats), eller
  3. en insats till följs av en insatsemission (emissionsinsats).

Vid medlems utträde ur föreningen återbetalas normalt insatsen. Förverkade insatser, vilka inte återbetalas, ska läggas till reservfonden, se 10 kap. 14 § LEF, reservfond, ekonomisk förening.

Kapitalbelopp som tillförs föreningen genom särskilda insatser eller från andra än medlemmarna benämns enligt 11 kap. 1-2 §§ LEF förlagsinsatser. Överföring av fritt eget kapital via en ren bokföringstransaktion till bundet eget kapital kallas för insatsemission.

Löpande bokföring

Inbetalda insatser krediteras konto 2083 Medlemsinsatser och debiteras det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank.

Vid medlems utträde ur föreningen återbetalas normalt insatsen (jfr. insatsemission). Konto 2083 Medlemsinsatser debiteras och t.ex. konto 1940 Bank krediteras med utbetalningen. Om insatsen inte återbetalas debiteras konto 2083 och i stället krediteras konto 2086 Reservfond.

Bokslut

En ekonomisk förening ska enligt 6 kap. 1 § BFL upprätta en årsredovisning enligt ÅRL.

I balansräkning ÅRL redovisas inbetalda insatser under Eget kapital/Inbetalda insatser och emissionsinsatser med fördelning på

1. Medlemsinsatser och 2. Förlagsinsatser, eget kapital i ekonomisk förening.

 

Balansräkning ÅRL

Eget kapital

Ekonomisk förening

Insatsemission

Koncern

Mindre företag

Reservfond, ekonomisk förening

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%