Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Omkostnader

Omkostnader som begrepp används exempelvis vid produktkalkylering. Det finns inget särskilt konto i BAS 2022 för omkostnader utan klassificering görs här efter kostnadsslag.