Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Omställningsstöd

Omställningsstödet syftar till att täcka en andel av vissa fasta kostnader under 2020 och 2021 till följd av covid-19-pandemin.

Ett av de villkor som ska vara uppfyllda för att stöd ska erhållas, är att företaget inte ska vara på obestånd när ansökan prövas [av Skatteverket].

BFN beslutade i januari 2021 om en ändring i det så kallade corona-allmännarådet (K3, K2 och K Årsbokslut). Genom ändringen blev det möjligt att redovisa ett coronarelaterat stöd som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, även om det först efter balansdagen.

Löpande bokföring

De månader som stödet söks för är stängda i bokföringen vid ansökningstillfället, exempelvis stödet för maj 2020 som får sökas fram till 30 november 2020. Stödet ska därför aldrig bokföra i dessa perioder längre, dels för att perioderna är stängda, dels för att villkoren för att få stöden inte är uppfyllda.

Bokslut

Offentliga stöd redovisas normalt i posten Övriga rörelseintäkter, se RedR 1 punkt 4.8 kommentar 6 och K2 punkt 4.4

K3-regler

Enligt punkt 24.4 ska de prestationer som är förknippat med ett offentligt bidrag vara utförda för att bidraget ska kunna redovisas (i det här fallet intäktsredovisas). Ett krav är att företaget inte ska vara på obestånd vid Skatteverkets prövning av ansökan. Ett företag har normalt inte vetskap om när Skatteverket prövar ärendet och kan därför inte intäktsredovisa vid denna prövningstidpunkt. I praktiken, givet utformningen av villkoren i stödet, sker redovisning därför först när beslut om omställningsstöd har erhållits från Skatteverket. Skulle företaget ha vetskap om att prövning pågår men är osäker på om omställningsstödet kommer att erhållas, eller till vilket belopp, kan alltså ingen redovisning ske av stödet, förrän sådan osäkerhet är undanröjd. Se dock skrivningen om corona-allmännarådet ovan.

Upplysningar

Ett större företag ska enligt punkt 24.7 lämna upplysningar om

 1. karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

 2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

 3. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.

K2-regler

Ett bidrag ska enligt punkt 6.27 normalt intäktsredovisas om företaget på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot bidraget. Redovisningen överensstämmer således med K3-reglerna.

Upplysningar

Ett större företag ska enligt punkt 24.7 lämna upplysningar om

 1. karaktären på och omfattningen av offentliga bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,

 2. villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt

 3. eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med offentliga bidrag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...