Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Periodiseringsfond tax allocation reserve

Löpande bokföring

Avsättning till periodiseringsfond får enligt dagens regler göras av såväl juridiska som fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, dvs. av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor. Periodiseringsfonden ska återfinns i företagets redovisning och bokförs som obeskattad reserv. Förändringar i periodiseringsfonder redovisas som obeskattade reserver.

Avsättning till och återföring av periodiseringsfond bokförs inte löpande under året, utan endast i samband med bokslut/deklaration.

Bokslut

Vid avsättning till en periodiseringsfond debiteras konto 8811 Avsättning till periodiseringsfond och krediteras aktuellt konto, t.ex. vid deklarationen 2018 konto 2127 Periodiseringsfond 2017 (BAS 2019).

Vid återföring debiteras använt periodiseringsfondkonto och krediteras konto 8819 Återföring från periodiseringsfond. (BAS 2019).

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare (förenklat årsbokslut) ska avsättning till periodiseringsfond inte bokföras i näringsverksamheten men i blanketten för det förenklade årsbokslutet ska upplysning lämnas om belopp avseende periodiseringsfonder i ruta U1.

Enligt K1 behöver den enskilde näringsidkaren endast lämna upplysningar i ruta U1 om sina avsättningar till periodiseringsfond men den som trots det vill bokföra dessa avsättningar krediterar konto 2080 Periodiseringsfonder, alternativt aktuellt underkonto för respektive deklarationsår, och med konto 2090 Utjämningskonto 1-4 som motkonto. Sammanfattningsvis innebär detta att periodiseringsfonder både måste bokföras och inkomstdeklareras hos aktiebolag och ekonomiska föreningar men bara behöver tas upp i inkomstdeklarationen hos handelsbolag och i det förenklade årsbokslutet för enskilda firmor.

Se uppslagsordet Periodiseringsfond i Rätt Skatt.

 

Förenklat årsbokslut

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%