Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Redovisningskostnader

Begreppet används ofta när ett företag anlitar extern hjälp för sin redovisning och kan omfatta exempelvis löpande bokföring, lönehantering, bokslut och årsredovisning. I BAS 2022 används konto 6530 Redovisningstjänster.