Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Representationsersättning

 

Om en anställd t.ex. tar ut en kund på representation och betalar med egna medel, men sedan överlämnar kvittot till arbetsgivaren och får kontant ersättning för utlägget, är ersättningen icke skattepliktig för den anställde och kvittot en avdragsgill kostnad för företaget inom gällande avdragsram, representation. Annan representationsersättning - t.ex. för att täcka kostnader i samband med representation i hemmet - utgör däremot skattepliktig kostnadsersättning för den anställde (jfr. utlägg).

Löpande bokföring

Vid lämnad representationsersättning till anställd för täckande av dennes kostnader i samband med representation i och utanför hemmet debiteras konto 7370 Representationsersättningar (BAS 2020). Att observera är att oavsett om den anställde betalar med företagets kort eller sitt privata kort måste originalkvittot till arbetsgivaren eftersom det är arbetsgivarens verifikation.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkning redovisas representationsersättningar till anställda precis som andra kostnadsersättningar och förmåner bland Personalkostnader. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas kostnaderna per funktion.

Se uppslagsordet Representation i Rätt Skatt och Rätt Moms.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%